Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zazwyczaj nie dostrzegamy tej dziedziny działalności w Polsce.

Niejednokrotnie identyfikujemy ją z programami telewizyjnymi bądź produkcjami filmowymi.

Niestety jednak rzeczywistość pracy prywatnego detektywa odbiega od wizerunku przedstawianego przez media.

Detektyw w Polsce pracuje w określonych ramach prawnych. Ustawę która reguluje pracę Prywatnych Detektywów jest Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 06.07.2001 roku.

Zatem detektyw pracuje na podstawie reguł ustalonych przez Ustawodawcę.

Najważniejsze przed podjęciem współpracy z detektywem to dokonanie weryfikacji Agencji bądź Biura Detektywistycznego.

Każdy Detektyw winien posiadać (do wglądu jak najbardziej dla Klienta):

1/ licencję detektywa wydaną na podstawie zaliczenia egzaminu panstwowego przez właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji.

2/ zezwolenie z wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

3/  polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie dokumenty, na wezwanie Klienta, powinny zostać udostępnione bez żadnych kłopotów przez Detektywa z którym podejmujemy współprace.

Ponad to, każde zlecenie powinno byc odzwierciedlone w podpisanej z detektywem (bądź Biurem) stosowna umową o świadczenie usług detektywistycznych.

Jeżeli Detektyw zaczyna lawirować i wymyślać różnego rodzaju kontr argumenty uniemożliwiające Klientowi wgląd w powyższą dokumentację, możemy wówczas mieć pewność, że nie mamy do czynienia z Detektywem a tylko Osobą która chce WYŁUDZIĆ od nas pieniądze.

Niestety ale w dobie wszechpotężnego Internetu w sieci za Detektywa podaje się mnóstwo osób żerujących na niewiedzy Klientów.

Oczywiście wiele osób zainteresowanych wykonaniem zlecenia przez Detektywa kieruje się również względami ekonomicznymi.

Zatem CENA staje się najważniejszym warunkiem i determinuje dalsze działania.  Jest to jednak dość złudne podejście do sprawy.

Niejednokrotnie po wpłacie pieniędzy PSEUDO DETEKTYWOWI możemy mieć pewność, że zadanie zostanie wykonane nieprofesjonalnie, a materiał jaki otrzymamy w jego wyniku nie może zostać w żaden sposób wykorzystany w żadnym postępowaniu sądowym czy to na gruncie cywilnoprawnym czy też karnym.

Zatem musimy sobie zadać pytanie: Czy warto wchodzić we współpracę z Pseudo Detektywem patrząc tylko przez pryzmat ceny?

Osobiście odradzam tego rodzaju praktyki, jesli mamy chęć na wykonanie usługi na profesjonalnym poziomie.

Licencjonowany Detektyw z każdego podjętego działania na koniec zlecenia przekazuje Klientowi pełne sprawozdanie z wykonanych ustaleń. Stanowi ono pełnoprawny materiał dowodowy jeśli chcemy wykorzystać go w przewodzie sądowym.

Ostatnimi czasy w internecie pojawia się wiele Biur/Agencji oferujących „niby” profesjonalne usługi detektywistyczne. Nie posiadają one jednak nic wspólnego z licencjonowanymi biurami detektywistycznymi. Ukierunkowane są niestety na „szybkie zarabianie kasy” nie dając jednocześnie nic w zamian.

Klient jednak w wielu przypadkach budzi się zbyt późno będąc już po stracie gotówki i z niewykonanym zleceniem.

Zatem….. dokładnie zweryfikuj swojego Zleceniobiorcę któremu przekażesz niejednokrotnie swoje tajemnice prywatne czy też zawodowe.

To bardzo ważne aby zwracać na to uwagę przed podjęciem współpracy z Prywatnym Detektywem.

 

 

 

Reklamy