Tagi

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Due diligence, ogólnie określane jako badanie kondycji spółki przed decyzją o wejściu kapitałowym, to ten element procesu pozyskiwania inwestora, w którym liczy się każdy przecinek, każda cyfra.

Ocena kondycji biznesu jest kluczowym etapem na drodze do pozyskania inwestora

Niezbędnym etapem każdej transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa oraz sprzedaży akcji lub udziałów, a także podziału lub połączenia spółek kapitałowych jest badanie przedinwestycyjne, tzw. due diligence. Stanowi wstępną ocenę przedmiotu sprzedaży lub innej transakcji mającej za przedmiot przedsiębiorstwo. Prawidłowo przeprowadzone umożliwia nie tylko obiektywną ocenę sytuacji finansowej i operacyjnej spółki, ale też poznanie i ocenę ryzyka związanego z transakcją oraz szczegółowe zaplanowanie harmonogramu procesu inwestycyjnego.

Jest to zatem proces, którego celem jest określenie (na podstawie danych historycznych) zdolności danego podmiotu do generowania dla właścicieli nieobciążonych przepływów pieniężnych. Służy ustaleniu, jakie są fundamenty przyszłego wzrostu wartości, a przede wszystkim – jaka jest akceptowalna dla zainteresowanego funduszu PE/VC wycena spółki uwzględniająca ryzyko.

Czytaj dalej/źródło

Reklamy